نرگس حسینی نیا

دوره دکتری تخصصی روانشناسی سلامت (شماره پروانه: ۶۹۱۸)


نرگس حسینی نیا

(دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت)


حوزه کاری:

روانشناسی سلامت مانند درد مزمن، مسایل روانی ناباروری و …

مشاوره پیش از ازدواج/ بهبود روابط زوجین

نرگس حسینی نیا

پرسش و پاسخ

غرب تهران/ مسیر روی نقشه