پادکست طوفان های فکری و هیجانی

از اینجا پخش کنید:

شناسنامه پادکست

نام پادکست: طوفان‌های فکری و هیجانی
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: وقتی زندگی ضربه سختی می‌زند
نویسنده کتاب: دکتر راس هریس
مترجم کتاب:

دکتر نرگس حسینی نیا/ دکتر پیمان دوستی

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۳:۰۶ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی– مناسب برای همه مردم