کاربرگ مشکلات در برابر ارزش‌ها

این کاربرگ به شما کمک می‌کند تا بتوانید تضاد بین زندگی پر معنا و غنی را در برابر کشمکش و رنج را شناسایی کنید. در زیر هر ستون، آنچه را که می‌توانید کامل کنید

زندگی پر معنا و غنی

کشمکش و رنج

اهداف و اعمال:

در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهید که زندگی‌تان را در دراز مدت بهبود می‌بخشد؟

می‌خواهید چه کارهایی را شروع کنید یا آن را بیشتر انجام دهید؟

می‌خواهید چه اهدافی که زندگی‌تان را غنی ‌کند بدست آورید؟

دوست دارید چه اعمالی که زندگی‌تان را غنی کند انجام دهید؟ 

دوست دارید چه مهارت‌هایی که زندگی‌تان را بهبود می‌بخشد رشد دهید؟

ارزش‌ها:

در یک تصویر کلی چه چیزی برایتان مهم است؟

 برای چه چیزی ایستادگی می‌کنید؟

دوست دارید چه نقاط قوت و ویژگی‌های شخصی‌ای را رشد دهید؟

چگونه می‌خواهید روابط‌تان را غنی و بهبود ببخشید؟

چگونه می‌خواهید از طریق حل کردن مسائل و یا مشکلات رشد و پرورش پیدا کنید؟

اعمال مشکل‌زا:

چه کارهایی انجام می‌دهید که زندگی‌تان را در دراز مدت بدتر می‌کند: شما را گرفتار باقی نگاه می‌دارد، زمان و پول‌تان را هدر می‌دهد، تاثیری منفی روی سلامتی یا روابطتان دارد؟ یا باعث می‌شود که فرصت‌های زندگی‌تان را از دست دهید؟

افکار و احساسات مشکل‌زا:

چه خاطرات، نگرانی‌ها، ترس‌ها، خود انتقادی‌ها، یا افکار دیگری شما را درگیر کرده است؟ با چه هیجانات، احساسات، امیال، یا احساساتی در حال کشمکش و جنگیدن هستید؟